Danh mục: Thể Tích Khối Đa Diện

 • Thể tích khối lăng trụ đứng có đáy tam giác – Phần 2

  Dạng 1. Thể tích khối lăng trụ đứng có đáy tam giác – Phần 2 Câu 14. Cho khối lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác cân với AB = AC = a, (widehat{BAC}={{120}^{0}}), mặt phẳng (A’BC’) tạo với đáy một góc 60O. Tính thể tích của khối lăng trụ đã cho.…

 • Thể tích khối chóp – Một mặt bên vuông góc với đáy – Phần 2

  Thể tích khối chóp – Một mặt bên vuông góc với đáy Dạng 2. Một mặt bên vuông góc với đáy – Phần 2 Câu 11. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang vuông tại A và B, ( BC=frac{1}{2}AD=a ). Tam giác SAB đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc…

 • Thể tích khối lăng trụ xiên có đáy là tứ giác

  Thể tích khối lăng trụ – Thể tích khối lăng trụ xiên có đáy tứ giác Dạng 2. Thể tích khối lăng trụ xiên có đáy tứ giác Câu 1. Giải phương trình Hướng dẫn giải: Ta có Câu 2. Giải phương trình Hướng dẫn giải: Ta có Câu 3. Giải phương trình Hướng dẫn…

 • Thể tích khối lăng trụ xiên có đáy là tam giác

  Thể tích khối lăng trụ – Thể tích khối lăng trụ xiên có đáy tam giác Dạng 3. Thể tích khối lăng trụ xiên có đáy tam giác Câu 1. Giải phương trình Hướng dẫn giải: Ta có Câu 2. Giải phương trình Hướng dẫn giải: Ta có Câu 3. Giải phương trình Hướng dẫn…

 • Thể tích khối lăng trụ đứng có đáy là tứ giác

  Thể tích khối lăng trụ – Thể tích khối lăng trụ đứng có đáy tứ giác Dạng 2. Thể tích khối lăng trụ đứng có đáy tứ giác Câu 1. Giải phương trình Hướng dẫn giải: Ta có Câu 2. Giải phương trình Hướng dẫn giải: Ta có Câu 3. Giải phương trình Hướng dẫn…

 • Thể tích khối lăng trụ đứng có đáy là tam giác

  Thể tích khối lăng trụ – Thể tích khối lăng trụ đứng có đáy tam giác Dạng 1. Thể tích khối lăng trụ đứng có đáy tam giác – Phần 1 Câu 1. Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A, ( BC=asqrt{2} ), A’B tạo với…

 • Tỉ số thể tích trong khối lăng trụ

  Tỉ lệ thể tích – Tỉ lệ thể tích trong khối lăng trụ Dạng 3. Tỉ lệ thể tích trong khối lăng trụ Câu 1. Giải phương trình Hướng dẫn giải: Ta có Câu 2. Giải phương trình Hướng dẫn giải: Ta có Câu 3. Giải phương trình Hướng dẫn giải: Ta có Câu 4.…

 • Tỉ số thể tích khối chóp có đáy tứ giác

  Tỉ lệ thể tích – Tỉ lệ thể tích khối chóp có đáy tứ giác Dạng 2. Tỉ lệ thể tích khối chóp có đáy tứ giác Câu 1. Nếu một hình chóp tứ giác đều có chiều cao và cạnh đáy cùng tăng lên 2 lần thì thể tích của nó tăng lên bao nhiêu…

 • Tỉ số thể tích khối chóp tam giác

  Tỉ lệ thể tích – Tỉ lệ thể tích khối chóp có đáy tam giác Dạng 1. Tỉ lệ thể tích khối chóp có đáy tam giác Câu 1. Cho hình chóp S.ABC. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của SA, SB, SC. Tỉ số thể tích  ( frac{{{V}_{S.ABC}}}{{{V}_{S.MNP}}} ) bằng A.…

 • Thể tích khối chóp – Thể tích khối chóp khác

  Thể tích khối chóp – Thể tích các khối chóp khác Dạng 4. Thể tích các khối chóp khác Câu 1. Giải phương trình Hướng dẫn giải: Ta có Câu 2. Giải phương trình Hướng dẫn giải: Ta có Câu 3. Giải phương trình Hướng dẫn giải: Ta có Câu 4. Giải phương trình Hướng…

 • Thể tích khối chóp – Khối chóp đều

  Thể tích khối chóp – Khối chóp đều Dạng 3. Khối chóp đều Câu 1. Cho khối chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a, góc giữa mặt bên và mặt đáy bằng 60O. Thể tích V của khối chóp S.ABCD bằng A. ( V=frac{{{a}^{3}}sqrt{3}}{2} ) B.  ( V=frac{{{a}^{3}}sqrt{2}}{2} )                            C.  ( V=frac{{{a}^{3}}sqrt{3}}{6}…

 • Thể tích khối chóp – Mặt bên vuông góc với đáy

  Thể tích khối chóp – Một mặt bên vuông góc với đáy Dạng 2. Một mặt bên vuông góc với đáy – Phần 1 Câu 1. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, mặt bên (SAB) là tam giác cân tại S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với…

 • Thể tích khối chóp – Cạnh bên vuông góc với đáy

  Thể tích khối chóp – Cạnh bên vuông góc với đáy Dạng 1. Cạnh bên vuông góc với đáy Câu 1. (THPTQG – 2017 – 110) Cho khối chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, AB = a, ( AD=asqrt{3} ), SA vuông góc với mặt phẳng đáy và mặt phẳng (SBC) tạo…

error: Content is protected !!
Menu