C1. Hàm Số Và Các Bài Toán Liên Quan

Danh sách các bài toán!

Bài 1. Tính đơn điệu

Bài 2. Cực trị

Bài 3. Giá trị lớn nhất - Giá trị nhỏ nhất

Bài 4. Tiệm cận

Bài 5. Đồ thị hàm số

Bài 6. Bài toán tương giao - Tiếp tuyến - Điểm đặc biệt thuộc đồ thị

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Sách Chuyên đề Ứng dụng đạo hàm và khảo sát hàm số

Sách chuyên đề Ứng dụng đạo hàm và khảo sát hàm số Lời Giới Thiệu về Sách chuyên đề Ứng …

Sách chuyên đề Tích phân

Sách chuyên đề Tích phân Lời Giới Thiệu về Sách chuyên đề Tích phân Chuyên đề Tích phân là những …

Sách chuyên đề Phương trình – Bất phương trình – Hệ bất phương trình – Hàm số bậc 2

Sách chuyên đề Phương trình – Bất phương trình – Hệ bất phương trình – Hàm số bậc 2 Lời …

Sách Chuyên đề Đại số tổ hợp – Xác suất

Sách Chuyên đề Đại số tổ hợp – Xác suất Lời Giới Thiệu về Sách Chuyên đề Đại số tổ …

Sách Chuyên Đề Hệ thức lượng trong tam giác – Vectơ

Sách Chuyên đề Hệ thức lượng trong tam giác – Vectơ Lời Giới Thiệu về Sách Chuyên đề Hệ thức …

Sách Chuyên Đề tọa độ trong mặt phẳng Oxy

Sách Chuyên đề Tọa độ trong mặt phẳng Oxy Lời Giới Thiệu về Sách Chuyên đề Tọa độ trong mặt …


error: Content is protected !!
Menu