Danh mục: Mệnh đề – Tập hợp

 • Sử dụng sơ đồ Ven để giải toán

  Bài tập Sử dụng sơ đồ Ven để giải toán Câu 1. Lớp 10B1 có 7 học sinh giỏi Toán, 5 học sinh giỏi Lý, 6 học sinh giỏi Hóa, 3 học sinh giỏi cả Toán và Lý, 4 học sinh giỏi cả Toán và Hóa, 2 học sinh giỏi cả Lý và Hóa, 1…

 • Suy luận toán học

  Bài tập về Suy luận toán học Câu 1. Mệnh đề nào sau đây phủ định mệnh đề P: “Tích 3 số tự nhiên liên tiếp chia hết cho 6”. A. ( overline{P}:”forall nin mathbb{N},n(n+1)(n+2)vdots 6” ). B.  ( overline{P}:”exists nin mathbb{N},n(n+1)(n+2)cancel{vdots }6” ). B. ( overline{P}:”exists nin mathbb{N},n(n+1)(n+2)vdots 6” ). D.  ( overline{P}:”forall nin…

 • Bài toán Định m thỏa mãn điều kiện cho trước – Phần 2

  Định m thỏa mãn điều kiện cho trước – Phần 2 Câu 15. Cho hai tập hợp khác rỗng ( A=(m-1;4] ),  ( B=(-2;2m+2],forall min mathbb{R} ). Xác định m để  ( Asubset B ). A. ( min left[ 1;+infty right) ).                           B.  ( min left[ 1;5 right) ).              C.  ( min left( 1;+infty  right)…

 • Bài toán Định m thỏa mãn điều kiện cho trước – Phần 1

  Định m thỏa mãn điều kiện cho trước Câu 1.  Cho các tập hợp khác rỗng ( A=left[ m-1;frac{m+3}{2} right] ) và  ( B=(-infty ;-3)cup [3;+infty ) ). Gọi S là tập hợp các giá trị nguyên dương của m để  ( Acap Bne varnothing ) . Khi đó, số tập hợp con của S…

 • Bài toán về Tập con – Các phép toán trên tập hợp

  Bài toán về Tập con – Các phép toán trên tập hợp Câu 1. Cho (A=left{ nin mathbb{Z}|frac{2n-5}{n+1}in mathbb{Z} right}). Số tập con của tập hợp A bằng A. 8.  B. 16.  C. 32.                                 D. 34. Hướng dẫn giải: Chọn B Ta có:  ( frac{2n-5}{n+1}=2-frac{7}{n+1} ). Vì  ( frac{2n-5}{n+1}in mathbb{Z} ) nên  ( frac{7}{n+1}in mathbb{Z}Leftrightarrow…

error: Content is protected !!
Menu