Danh mục: GBT Toán 10 – Kết Nối Tri Thức

  • Bài tập cuối chương I – Kntt

    Bài tập cuối chương I Giải bài tập Trang 20 – Sách giáo khoa Kết nối tri thức Câu 1.17. Câu nào sau đây không là mệnh đề? A. Tam giác đều là tam giác có ba cạnh bằng nhau. B. ( 3<1 ). C. ( 4-5=1 ). D. Bạn học giỏi quá! Hướng dẫn…

  • Tập hợp và các phép toán trên tập hợp

    Bài 2. Tập hợp và các phép toán trên tập hợp Giải bài tập Trang 19 – Sách giáo khoa Kết nối tri thức Câu 1.8. Gọi X là tập hợp các quốc gia tiếp giáp với Việt Nam. Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp X và biểu diễn tập X bằng…

  • Mệnh đề – Kntt

    Bài 1. Mệnh đề Mở đầu – Trang 5 Có bao nhiêu con vật xuất hiện trong hình vẽ? Hướng dẫn giải: Có 6 con vật trong hình vẽ, bao gồm: con voi, con khỉ, con ngựa, con chó, con mèo, con chuột. Do đó câu trả lời của bạn An là sai, câu trả…

error: Content is protected !!
Menu