Danh mục: Vật lý 11

  • Bài toán quãng đường đi

    Hai xe chuyển động thẳng đều trên cùng một đường thẳng với các vận tốc không đổi. – Nếu di ngược chiều thì sau 15 phút khoảng cách giữa hai xe giảm 25 km. – Nếu đi cùng chiều thì sau 15 phút khoảng cách giữa hai xe chỉ giảm 5 km. Tính vận tốc…

error: Content is protected !!
Menu