Danh mục: Toán 10

 • Bài tập cuối chương I – Kntt

  Bài tập cuối chương I Giải bài tập Trang 20 – Sách giáo khoa Kết nối tri thức Câu 1.17. Câu nào sau đây không là mệnh đề? A. Tam giác đều là tam giác có ba cạnh bằng nhau. B. ( 3<1 ). C. ( 4-5=1 ). D. Bạn học giỏi quá! Hướng dẫn…

 • Tập hợp và các phép toán trên tập hợp

  Bài 2. Tập hợp và các phép toán trên tập hợp Giải bài tập Trang 19 – Sách giáo khoa Kết nối tri thức Câu 1.8. Gọi X là tập hợp các quốc gia tiếp giáp với Việt Nam. Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp X và biểu diễn tập X bằng…

 • Mệnh đề – Kntt

  Bài 1. Mệnh đề Mở đầu – Trang 5 Có bao nhiêu con vật xuất hiện trong hình vẽ? Hướng dẫn giải: Có 6 con vật trong hình vẽ, bao gồm: con voi, con khỉ, con ngựa, con chó, con mèo, con chuột. Do đó câu trả lời của bạn An là sai, câu trả…

 • Sử dụng sơ đồ Ven để giải toán

  Bài tập Sử dụng sơ đồ Ven để giải toán Câu 1. Lớp 10B1 có 7 học sinh giỏi Toán, 5 học sinh giỏi Lý, 6 học sinh giỏi Hóa, 3 học sinh giỏi cả Toán và Lý, 4 học sinh giỏi cả Toán và Hóa, 2 học sinh giỏi cả Lý và Hóa, 1…

 • Suy luận toán học

  Bài tập về Suy luận toán học Câu 1. Mệnh đề nào sau đây phủ định mệnh đề P: “Tích 3 số tự nhiên liên tiếp chia hết cho 6”. A. ( overline{P}:”forall nin mathbb{N},n(n+1)(n+2)vdots 6” ). B.  ( overline{P}:”exists nin mathbb{N},n(n+1)(n+2)cancel{vdots }6” ). B. ( overline{P}:”exists nin mathbb{N},n(n+1)(n+2)vdots 6” ). D.  ( overline{P}:”forall nin…

 • Bài toán Định m thỏa mãn điều kiện cho trước – Phần 2

  Định m thỏa mãn điều kiện cho trước – Phần 2 Câu 15. Cho hai tập hợp khác rỗng ( A=(m-1;4] ),  ( B=(-2;2m+2],forall min mathbb{R} ). Xác định m để  ( Asubset B ). A. ( min left[ 1;+infty right) ).                           B.  ( min left[ 1;5 right) ).              C.  ( min left( 1;+infty  right)…

 • Bài toán Định m thỏa mãn điều kiện cho trước – Phần 1

  Định m thỏa mãn điều kiện cho trước Câu 1.  Cho các tập hợp khác rỗng ( A=left[ m-1;frac{m+3}{2} right] ) và  ( B=(-infty ;-3)cup [3;+infty ) ). Gọi S là tập hợp các giá trị nguyên dương của m để  ( Acap Bne varnothing ) . Khi đó, số tập hợp con của S…

 • Bài toán về Tập con – Các phép toán trên tập hợp

  Bài toán về Tập con – Các phép toán trên tập hợp Câu 1. Cho (A=left{ nin mathbb{Z}|frac{2n-5}{n+1}in mathbb{Z} right}). Số tập con của tập hợp A bằng A. 8.  B. 16.  C. 32.                                 D. 34. Hướng dẫn giải: Chọn B Ta có:  ( frac{2n-5}{n+1}=2-frac{7}{n+1} ). Vì  ( frac{2n-5}{n+1}in mathbb{Z} ) nên  ( frac{7}{n+1}in mathbb{Z}Leftrightarrow…

error: Content is protected !!
Menu