111

Hỗ trợ trực tuyến

Lớp học. Bác Khoa

Hotline: 0984 425537

Chuyên dạy. TOÁN-LÝ-HÓA-Lớp 8, 9-12. Luyện Toán lớp9 thi vào 10 & LTĐH: 

Địa chỉ. 106- A15 Ngõ 100 Trần Đại Nghĩa, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, HN

GIÁO VIÊN GIỎI DẠY HÓA


ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN THỨ NHẤT NĂM 2015. so1

TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN THỨ NHẤT NĂM 2015 Môn Hoá học Đề thi gồm 06 trang Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1, C = 12, N = 14, O = 16, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, S = 32, Cl = 35,5; K = 39, Ca...

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN THỨ HAI .so2

TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN THỨ HAI NĂM HỌC 2014-2015 Mã đề thi 136 Cho biết nguyên tử khối của H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Br...

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 3 .so3

Câu 1: Cho một loại quặng photphorit (chứa 7% là tạp chất trơ không chứa photpho) tác dụng vừa đủ với dung dịch đặc để sản xuất supephotphat đơn. Độ dinh dưỡng của supephotphat đơn thu được khi làm khan hỗn hợp sau phản ứng là: 34,20%....

MÔN HÓA HỌC 11 NÂNG CAO

MÔN HÓA HỌC 11 NÂNG CAO

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I ( 2015-2016) MÔN HÓA HỌC 11 NÂNG CAO Thời gian: 80 phút, không kể thời gian giao đề

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN hóa 11-CIII,IV

Câu 1: Hấp thụ hoàn toàn 2,688 lít CO2 (đktc) vào 2,5 lít dung dịch Ba(OH)2 nồng độ a mol/l, thu được 15,76 gam kết tủa. Gía trị của a là 0,048 B. 0,04 C. 0,06 D. 0,032 Câu 2: Nung m g hỗn hợp X gồm 2 muối MgCO3 và CaCO3 cho đến...

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I - hóa 11

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I ( 2015-2016) MÔN HÓA HỌC 11 NÂNG CAO Thời gian: 80 phút, không kể thời gian giao đề I ( 2015-2016) Câu 1(2 điểm): (1đ) Viết phương trình phản ứng dạng phân tử, ion và ion rút gọn của các chất trong dung dịch: a) Ba(NO3)2...

TUYỂN TẬP ĐỀ THI THỬ CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN TOÀN QUỐC

Câu 1: Cho hỗn hợp X gồm hai kim loại kiềm tan hết trong 200ml dung dịch chứa BaCl2 0,3M và Ba(HCO3)2 0,8M thu được 2,8 lít H2 (ở đktc) và m gam kết tủa. Giá trị của m là: Câu 2: Hỗn hợp X gồm hiđro, propen, propanal, ancol alylic (CH2=CH-CH2OH). Đốt 1...

Đề thi thử Chuyên Hạ Long - 2016

Câu 1: Phát biểu nào sau đây không đúng? Câu 2: Oxi hóa m gam metanol bằng CuO đun nóng, thu được 12,8 gam hỗn hợp X ở thể hơi gồm metanol, metanal và nước. Hoá lỏng hỗn hợp X rồi cho tác dụng với Na dư, thu được 3,36 lít khí H2 (đktc). Giá trị...

BÀI TẬP CƠ BẢN VỀ Este1

bài tập đang dạy trên lớp

1
2
3