111

Hỗ trợ trực tuyến

Lớp học. Bác Khoa

Hotline: 0984 425537

Chuyên dạy. TOÁN-LÝ-HÓA-Lớp 8, 9-12. Luyện Toán lớp9 thi vào 10 & LTĐH: 

Địa chỉ. 106- A15 Ngõ 100 Trần Đại Nghĩa, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, HN

GIÁO VIÊN GIỎI DẠY HÓA


Một số đề thi thử

Một số đề thi thử

KINH NGHIỆM HỌC TỐT MÔN HÓA. - Hóa học là một bộ môn khoa học có khối lượng lớn kiến thức cả về thực nghiệm lẫn lý thuyết. Để học tốt môn Hóa học cần nắm vững bản chất hiện tượng hóa học, nắm vững các kiến thức cơ bản...

Kinh Nghiệm Học Tốt Môn Hóa

Kinh Nghiệm Học Tốt Môn Hóa

Giáo viên tham khảo những đề thi hoc sinh đọc trước và tìm cách giải nhanh nhất. Một số đề thi thử môn hóa của các trường Đại học

Bí quyết ôn tập và làm bài thi hóa điểm cao -10

Bí quyết ôn tập và làm bài thi hóa điểm cao -10

Muốn học giỏi môn hóa học, học sinh cần nắm vững hóa tính – điều chế, kết hợp với cấu tạo, lí tính, chú ý các hiện tượng hóa học xảy ra. – Viết phương trình phản ứng : phải nắm vững phần hóa tính các chất, suy nghĩ xem loại...

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN THỨ NHẤT NĂM 2015. so1

TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN THỨ NHẤT NĂM 2015 Môn Hoá học Đề thi gồm 06 trang Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1, C = 12, N = 14, O = 16, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, S = 32, Cl = 35,5; K = 39, Ca...

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN THỨ HAI .so2

TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN THỨ HAI NĂM HỌC 2014-2015 Mã đề thi 136 Cho biết nguyên tử khối của H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Br...

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 3 .so3

Câu 1: Cho một loại quặng photphorit (chứa 7% là tạp chất trơ không chứa photpho) tác dụng vừa đủ với dung dịch đặc để sản xuất supephotphat đơn. Độ dinh dưỡng của supephotphat đơn thu được khi làm khan hỗn hợp sau phản ứng là: 34,20%....

MÔN HÓA HỌC 11 NÂNG CAO

MÔN HÓA HỌC 11 NÂNG CAO

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I ( 2015-2016) MÔN HÓA HỌC 11 NÂNG CAO Thời gian: 80 phút, không kể thời gian giao đề

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN hóa 11-CIII,IV

Câu 1: Hấp thụ hoàn toàn 2,688 lít CO2 (đktc) vào 2,5 lít dung dịch Ba(OH)2 nồng độ a mol/l, thu được 15,76 gam kết tủa. Gía trị của a là 0,048 B. 0,04 C. 0,06 D. 0,032 Câu 2: Nung m g hỗn hợp X gồm 2 muối MgCO3 và CaCO3 cho đến...

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I - hóa 11

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I ( 2015-2016) MÔN HÓA HỌC 11 NÂNG CAO Thời gian: 80 phút, không kể thời gian giao đề I ( 2015-2016) Câu 1(2 điểm): (1đ) Viết phương trình phản ứng dạng phân tử, ion và ion rút gọn của các chất trong dung dịch: a) Ba(NO3)2...

TUYỂN TẬP ĐỀ THI THỬ CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN TOÀN QUỐC

Câu 1: Cho hỗn hợp X gồm hai kim loại kiềm tan hết trong 200ml dung dịch chứa BaCl2 0,3M và Ba(HCO3)2 0,8M thu được 2,8 lít H2 (ở đktc) và m gam kết tủa. Giá trị của m là: Câu 2: Hỗn hợp X gồm hiđro, propen, propanal, ancol alylic (CH2=CH-CH2OH). Đốt 1...