111

Hỗ trợ trực tuyến

Lớp học. Bác Khoa

Hotline: 0984 425537

Chuyên dạy. TOÁN-LÝ-HÓA-Lớp 8, 9-12. Luyện Toán lớp9 thi vào 10 & LTĐH: 

Địa chỉ. 106- A15 Ngõ 100 Trần Đại Nghĩa, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, HN

Danh sách các chuyên đề, chương trong khóa học Hóa

Danh sách các chuyên đề, chương trong khóa học Hóa

Khóa học bao gồm các kiến thức cô đọng được thầy giáo dạy theo các chuyên đề bám sát với nội dung và cấu trúc đổi mới của BGD trong kì thi THPT Quốc Gia 2017 sắp xếp giúp học sinh hệ thống lại kiến thức từ cơ bản đến nâng cao, sau mỗi  bài giảng lại có bài tập luyện tập - chính là các đề thi giúp người học nắm vững và củng cố lại kiến thức, đồng thời có sức cạnh tranh đua nhau học và cùng nhau tiến bộ.Tất cả các đề thi này đều có đáp án và lời giải chi tiết ở tại lớp học nhà Bác Khoa. giảng dạy trực tiếp tại lớp cho học sinh dễ hiểu, hoặc nói một cách khác là cầm tay chỉ  bài làm cụ thể tại lớp học.và hướng dẫn baì luyện tập về nhà.

Danh sách các chuyên đề, chương trong khóa học

1.Anđehit - Xeton - axit cacboxylic

2.Đại cương hóa học hữu cơ - Hiđrocacbon

3.Este - Lipit - Xà phòng

 

4.Cacbohiđrat

5.Dẫn xuất halogen - Ancol - Phenol - Ete

6.Amin, Amino axit và protein

7.Polime và vật liệu polime

8.Đại cương về kim loại

9.Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm

10.Sắt, Crom, đồng

 
 
 

Bài viết khác